Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP

Česká společnost
klinické farmakologie ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.


Registrována Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou L 1190
Sídlo: Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
IČO: 00444359
DIČ: CZ00444359 
Telefon: +420 224 266 201 
E-mail: 
czma@cls.cz
Web: https://www.cls.cz/