Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP

Česká společnost
klinické farmakologie ČLS JEP

Oceněné publikace

Na základě rozhodnutí výboru ČSKF vyhlašujeme pravidelnou soutěž o nejlepší práci pro členy České společnosti klinické farmakologie ve třech kategoriích:

1. nová analytická metoda pro stanovení léčiv;
2. klinická farmakologie;
3. soutěž pro mladé pracovníky do 35 let dosažených v hodnoceném roce.

První autor práce musí být členem ČSKF a mít zaplacené příspěvky, nesmí být odměněn cenou za stejnou práci v jiné odborné společnosti. Hodnotí se práce vydané v předchozím kalendářním roce, hodnotitelskou komisi tvoří užší výbor ČSKF pod vedením místopředsedy společnosti, v případě střetu zájmu bude náhrada členy výboru podle abecedního pořadí. Jedním z hlavních kritérií je IF časopisu. Nejlepší práce budou odměněny 5.000,- Kč a výsledky budou oznámeny na pravidelné vědecké konferenci ČSKF. Práce zašlete elektronicky laskavě na adresu: sona.lachmanova@fno.cz do 1.5. následujícího roku s označením, do které kategorie se přihlašujete.


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2022

KATEGORIE: Analytická metoda pro stanovení léčiv v biologických tekutinách


 • Vendula Kubickova, Zuzana Racova, Jan Strojil, Petr Santavy, Karel Urbanek. Separation of ampicillin on polar-endcapped phase: Development of the HPLC method to achieve its correct dosage in cardiac surgery. Acta Chromatographica 2023; 35(1): 1-9. doi: 10.1556/1326.2021.00957. (Published online: January 27, 2022) IF=1.9; JCR Category: Chemistry, analytical Q3

KATEGORIE: Klinická farmakologie


 • Ivana Kacirova, Milan Grundmann, Hana Brozmanova. Carbamazepine and carbamazepine-epoxide concentrations in mothers, colostrum, and breastfed newborns: Comparison with concentrations determined during delivery and in the mature milk period. Biomed Pharmacother. 2022 Jul; 151: 113176. doi: 10.1016/j.biopha.2022.113176. IF=7.5; JCR Category: Medicine,
 • Ivana Kacirova, Milan Grundmann, Hana Brozmanova. Monitoring of lamotrigine concentrations in mothers, colostrum, and breastfed newborns during the early postpartum period. Biomed Pharmacother. 2022 Jul; 151: 113167. doi: 10.1016/j.biopha.2022.113167. IF=7.5; JCR Category: Medicine, Research & Experimental Q1, Pharmacology & Pharmacy D1
 • Blanka Koristkova, Milan Grundmann, Hana Brozmanova, Ivana Kacirova. Was it necessary to change the therapeutic range of topiramate? Br J Clin Pharmacol. 2022 Feb; 88(2): 613-618. doi: 10.1111/bcp.14985. IF=3.4; JCR
  Category: Pharmacology & Pharmacy Q2


  Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2021

  KATEGORIE: Analytická metoda pro stanovení léčiv v biologických tekutinách

 • Brozmanova H, Urinovska R, Safarcik K, Vsiansky F, Kacirova I, Grundmann M. Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for quantification of gentamicin and its individual congeners in serum and comparison results with two immunoanalytical methods (fluorescence polarization immunoassay and chemiluminiscent microparticle immunoassay). Clin Chim Acta. 2021 Oct; 521:191-198. doi: 10.1016/j.cca.2021.07.014. IF=6.314, Q1
 • Urinovska R, Kacirova I, Sagan J. Determination of acyclovir and its metabolite 9- carboxymethoxymethylguanide in human serum by ultra-high[1]performance liquid chromatography-tandem mass spektrometry. J Sep Sci 2021 Aug;44(16):3080-3088. doi: 10.1002/jssc.202100241. IF=3.614, Q2

KATEGORIE: Klinická farmakologie

 • Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Therapeutic monitoring of carbamazepine and its active metabolite during the 1st postnatal month: Influence of drug interactions. Biomed Pharmacother. 2021 May;137: 111412. doi: 10.1016/j.biopha.2021.111412. IF=7.419, Q1, 1 decil
 • Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H, Koristkova B. Monitoring topiramate concentrations at delivery and during lactation. Biomed Pharmacother. 2021 Jun;138: 111446. doi: 10.1016/j.biopha.2021.111446. IF=7.419, Q1, 1 decil
 • Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Umbilical cord, maternal milk, and breastfed infant levetiracetam concentrations monitoring at delivery and during early postpartum period. Pharmaceutics. 2021 Mar 17;13(3):398. doi: 10.3390/pharmaceutics13030398. IF=6.525, Q1
 • Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Valproic acid concentrations in mothers, colostrum and breastfed infants during the early postpartum period: Comparison with concentrations determined during delivery and in the mature milk period. Pharmaceutics. 2021 Dec 3;13(12):2074. doi: 10.3390/pharmaceutics13122074. IF=6.525, Q1Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2020

KATEGORIE: Klinická farmakologie

 • Salek T, Schneiderka P, Studená B, Votroubková M. Survey on request form content and result reporting in therapeutic drug monitoring service among laboratories in Czechia and Slovakia. Biochem Med (Zagreb) 2020;30(2):020706.

KATEGORIE: Práce mladých výzkumníků do 35 let

 • Porubän T, Koristkova B, Grundmann M, Kacirova I. Comparison of DOS and Windows version of the MwPharm – a pharmacokinetic software for PK/PD monitoring of digoxin. Klin Farmakol Farm 2020;34(4):152-157.Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2019

KATEGORIE: Klinická farmakologie

 • Koristkova B, Grundmann M, Brozmanova H, Kacirova I. Lamotrigine drug interactions in combination therapy and the influence of therapeutic drug monitoring on clinical outcomes in paediatric patients. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019;125:26–33. 
 • Salek T, Adamikova A. Cystatin C measurement leads to lower metformin dosage in elderly type 2 diabetic patients. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019;124:298–302. 
 • Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Valproic acid concentrations in nursing mothers, mature milk, and breastfed infants in monotherapy and combination therapy. Epilepsy Behav 2019;95:112–116. 
 • Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H. A Short Communication: Lamotrigine levels in milk, mothers and breast-fed infants during the 1st postnatal month. Ther Drug Monit. 2019 Jun;41(3):401-404.

KATEGORIE: Práce mladých výzkumníků do 35 let

 • Matalova P, Poruba M, Wawruch M, Ondra P, Urbanek K. Acute Medication Poisoning Causing Hospital Admissions in Childhood: a 3-Year Prospective Observational Single-Center Study. Physiol. Res. 2019;68 (Suppl. 1):31-38.


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2018

Výsledky budou zveřejněny.


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2017


KATEGORIE: Analytická metoda pro stanovení léčiv v biologických tekutinách

 • Brozmanova H, Kacirova I, Urinovska R, Sistik P, Grundmann M. New liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for routine TDM of vancomycin in patients with both normal and impaired renal functions and comparison with results of polarization fluoroimmunoassay in light of varying creatinine concentrations. Clin Chim Acta. 2017 Jun;469:136-143.

KATEGORIE: Klinická farmakologie

 • Salek T, Andel I, Kurfurstova I. Topiramate induced metabolic acidosis and kidney stones - a case study. Biochem Med (Zagreb). 2017 Jun 15;27(2):404-410.
 • Grundmann M, Koristkova B, Brozmanova H, Kacirova I. Lamotrigine drug interactions in combination therapy and the influence of therapeutic drug monitoring on clinical outcomes of adult patients. Ther Drug Monit. 2017 Oct;39(5):543-549.
 • Kacirova I, Grundmann M, Kolek M, Vyskocilova-Hrudikova E, Urinovska R, Handlos P. Lethal suicide attempt with a mixed-drug intoxication of metoprolol and propafenone - A first pediatric case report. Forensic Sci Int. 2017 Sep;278:e34-e40. 

KATEGORIE: Práce mladých výzkumníků do 35 let

 • Hrudikova Vyskocilova E, Grundmann M, Duricova J, Kacirova I. Therapeutic monitoring of amiodarone: pharmacokinetics and evaluation of the relationship between effect and dose/concentration. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2017 Jun;161(2):134-143.


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2016


KATEGORIE: Klinická farmakologie

 • Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Concentrations of carbamazepine and carbamazepine-10,11-epoxide in maternal and umbilical cord blood at birth: Influence of co-administration of valproic acid or enzyme-inducing antiepileptic drugs. Epilepsy Res. 2016 May;122:84-90.
 • Kacirova I, Grundmann M, Silhan P, Brozmanova H. A Case Report of Clonazepam Dependence: Utilization of Therapeutic Drug Monitoring During Withdrawal Period. Medicine (Baltimore). 2016 Mar;95(9):e2881.

KATEGORIE: Práce mladých výzkumníků do 35 let


 • Matalová P, Urbánek K, Anzenbacher P. Specific features of pharmacokinetics in children. Drug Metab Rev. 2016;48(1):70-9.


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2015

KATEGORIE: Klinická farmakologie

 • Kacirova I, Grundmann M, Brozmanova H. Serum levels of valproic acid during delivery in mothers and in umbilical cord - correlation with birth length and weight. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 Dec;159(4):569-75.
 • Grundmann M, Kacirova I, Urinovska R. Therapeutic monitoring of psychoactive drugs - antidepressants: a review. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 Mar;159(1):35-43.


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2014

Výsledky budou zveřejněny.


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2013

KATEGORIE: Práce mladých výzkumníků do 35 let

 • Duricova J., Perinova I., Jurckova N., Kacirova I., Grundmann M. Clinically important interaction between metoprolol and propafenone. Can Fam Physician 2013;59:373-5. (IF = 1.6)

Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2012

KATEGORIE: Analytická metoda pro stanovení léčiv v biologických tekutinách

 • Urinovska R, Brozmanova H, Sistik P, Silhan P, Kacirova I, Lemr K, Grundmann M. Liquid chromatography–tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. Journal of Chromatography B 2012;907:101–107. (IF = 2.9)


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2011

Všechny tři práce patří do skupiny klinická farmakologie, za rok 2011 nebyly zaslány žádné práce z oboru analytické metody a pracovníků mladších 35 let. Komise stanovila následující pořadí:

 • M. Grundmann, B. Kořístková, H. Brozmanová, I. Peřinová, K. Šafarčík The possibility of using the specific RIA method for the area-under-time-concentration curve sparse sampling calculation of cyclosporin A despite a large post-dose overestimation. Int J Clin Pharmacol Ther. 2011 Jan;49(1):30-7 (IF=1,2).
 • B. Kořístková, M. Grundmann, D. Suchý, I. Peřinová, H. Brozmanová, O. Mayer Cyclosporine A area-under-time- concentration-curve in rheumatologic patients after the first dose. Which of the sparse sampling strategies will predict the best? Int J Clin Pharmacol Ther. 2011 May;49(5):311-20 (IF=1,2).
 • D. Suchý, M. Dostálek, I. Peřinová, H. Brozmanová, M. Grundmann, V. Vyskočil, O. Mayer Single-dose and steady state pharmacokinetics of CSA and two main primary metabolites, AM1 and AM4N in patients with rheumatic/autoimmune diseases. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2011 Sep;155(3):269-74 (IF=0,7).


Výsledky soutěže o nejlepší práci České společnosti klinické farmakologie za rok 2010

KATEGORIE: Analytická metoda pro stanovení léčiv v biologických tekutinách

 • Brozmanová H., Peřinová I., Halvová P., Grundmann M. Liquid chromatography- tandem mass spectrometry method for simultaneous determination of cyclosporine A and its three primary metabolites AM1, AM9 and AM4N in whole blood and isolated lymphocytes in renal transplant patients. J Sep Sci, 2010; 33(15):2287-2293.

KATEGORIE: Klinická farmakologie

 • Kořístková B., Grundmann M., Brozmanová H., Peřinová I., Šafarčík K. Validation of sparse sampling strategies for estimating cyclosporine a area under the concentration-time curve when analyzed with specific RIA and HPLC method. Ther Drug Monitor 2010, 32(5): 586-593.
 • Kacířová I., Grundmann M., Brozmanová H. Serum levels of lamotrigine during delivery in mothers and their infants. Epilepsy Research 2010; 91, 161-165.

KATEGORIE: Práce mladých výzkumníků do 35 let

 • nebyla zaslána žádná práceModul: Doporučené postupy