Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP

Česká společnost
klinické farmakologie ČLS JEP

Výbor společnosti


Předseda:

doc. MUDr. Kacířová Ivana, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597 374 391
e-mail: ivana.kacirova@fno.cz

Místopředseda:

doc. MUDr. Demlová Regina, Ph.D.
Ústav farmakologie
Masarykova Univerzita
Kamenice 753/5, Bohunice
625 00 Brno
tel: 549 496 526
e-mail: demlova@med.muni.cz

Vědecký sekretář:

doc. MUDr. Urbánek Karel, Ph.D.
Ústav farmakologie LF UP a FNOL
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
tel: 585 632 551
e-mail: karel.urbanek@fnol.cz


Pokladník:

prim. MUDr. Suchý David, Ph.D.
Oddělení klinické farmakologie
Fakultní nemocnice Plzeň
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň - Bory
tel: 377 402 239
e-mail: suchyd@fnplzen.cz


Členové výboru:

prof. RNDr. Anzenbacher Pavel, DrSc.
Ústav farmakologie
Lékařská fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc
tel: 585 632 569
e-mail: pavel.anzenbacher@upol.cz

RNDr. Brozmanová Hana, CSc.
Oddělení klinické farmakologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Poruba
tel: 597 372 526
e-mail: hana.brozmanova@fno.cz

prof. MUDr. Grundmann Milan, CSc.
Ústav klinické farmakologie LF OU
Syllabova 19
703 00 Ostrava
tel: 597 374 389
e-mail: milan.grundmann@osu.cz


doc. MUDr. Paluch Zoltán, Ph.D., MBA
Farmakologický ústav
2. LF UK
Plzeňská 221/130
150 00 Praha 5
tel: 257 296 451
email: farmakologie@lfmotol.cuni.cz

doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D.
Pracoviště klinické farmakologie
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 54
37087 České Budějovice
tel: 387 878 750
e-mail: petr@nemcb.cz


Revizní komise:
Předseda:

PharmDr. Kořístková Blanka, Ph.D.
Ústav klinické farmakologie LF OU
Syllabova 19
703 00 Ostrava
tel: 597 372 289
e-mail: blanka.koristkova@osu.cz

Členové:

PharmDr. Ďuricová Jana, Ph.D.
Ústav klinické farmakologie LF OU
Syllabova 19
703 00 Ostrava
tel: 597 372 289
e-mail: jana.duricova@osu.cz

PharmDr. Halačová Milada, Ph.D.
Ústav farmakologie
2. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
Plzeňská 311
150 00 Praha 5
tel: 257 296 453
e-mail: milada.halacova@motol.cuni.cz

prim. MUDr. Verner Miroslav
Oddělení klinické biochemie
Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice
tel: 387 873 523
e-mail: verner@nemcb.cz


Čestný člen:

prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
jmenován čestným předsedou České společnosti klinické farmakologie ČLS JEP - 26. 10. 2022Modul: Seznam podstránek