Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP

Česká společnost
klinické farmakologie ČLS JEP

Specializační vzdělávání

Vyhláška 158/2018 Sb. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů stanovuje:

Nástavbový obor: Klinická farmakologie

Označení odbornosti lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí: klinický farmakolog

Minimální délka vzdělávání v nástavbovém oboru: 2 roky

Obor specializačního vzdělávání, jehož absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru: dětské lékařství nebo pediatrie nebo vnitřní lékařství nebo geriatrie nebo všeobecné praktické lékařství nebo klinická biochemie