Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP

Česká společnost
klinické farmakologie ČLS JEP

Sekce TDM

Historie sekce TDM 
Sekce TDM České společnosti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie byla založena 11.listopadu 1992 v Praze v Lékařském domě v návaznosti na dřívějším založení Mezinárodní společnosti pro terapeutické monitorování a klinickou toxikologii (www.iatdmct.org iatdmct@events.kingston.net). Od r.1994 pořádá každoročně pracovní konferenci TDM. V r.1997 byla připojena pracovní konference DURG a v r.1999 konference klinické farmakologie. V r.2009 byla založena samostatná Česká společnost klinické farmakologie, jednou z její součástí se stala Sekce TDM.

Co je TDM
TDM je interdisciplinární obor, který na základě změřené hladiny léků v krvi a dalších údajů (věk, hmotnost, výška, pohlaví, kreatininová clearance, dávka léků, čas podání a odběrů, současná medikace) umožňuje vypočítat takovou dávku léku, aby jeho hladina byla v terapeutickém optimu. TDM vyžaduje spolupráci odborníků na třech úrovních: v analytice, interpretaci a klinice.

Cíle sekce TDM 
  • zvyšovat znalosti a pochopení klinického významu analýzy hladiny léku v krvi a její interpretace
  • zlepšovat komunikaci mezi kliniky a pracovníky všech oborů, kteří se zabývají TDM
  • podporovat efektivní využívání TDM s cílem optimalizace užívání léků v klinice s maximálním klinickým i ekonomickým užitkem
Členové a přihláška Všichni pracovníci, kteří se věnují problematice TDM (kliničtí farmakologové, farmakologové, lékaři spolupracujících oborů, analytici, biochemici, toxikologové, kliničtí farmaceuti). Členy se mohou stát bez poplatku členové České společnosti klinické farmakologie i členové jiných odborných společností ČLS JEP, kteří také nepatí poplatek, nemají však právo zúčastnit se voleb výboru Sekce TDM. Přihlášení do ČLS JEP (https://www.cls.cz/clenstvi).

Výbor sekce 

Předsedkyně:
doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Místopředsedkyně:
MUDr. Jana Tichá

Tajemnice:
RNDr. Hana Brozmanová, CSc.

Členové:
prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
PharmDr. Jana Maláková , PhD.