Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP

Česká společnost
klinické farmakologie ČLS JEP

Sekce DURG

Výsledky voleb předsednictva sekce DURG ČSKF:

Předseda:
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Michal Prokeš

Tajemník:
MUDr. Petr Dvořák

Členové:
prof. MUDr. Grundmann Milan, CSc.
PharmDr. Blanka Kořístková, Ph.D.