Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP

Česká společnost
klinické farmakologie ČLS JEP

Sekretariát


Soňa Lachmanová
Oddělení klinické farmakologie, Ústav laboratorní medicíny
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba
e-mail: sona.lachmanova@fno.cz
telefon: 597 374 399